AA
Opname projecten binnenscheepvaart in de prioriteitenlijst van de TEN's

Het mobiliteitsprobleem wordt steeds groter. Onze wegen slibben dicht. Ten gevolge hiervan gaan steeds meer en meer stemmen op om een toenemend aandeel van het goederenvervoer toe te vertrouwen aan het vervoer per spoor of over waterwegen.

Lectuur van de overzichtslijst die de prioriteiten weergeven bij het uitbouwen van de Transeuropese Netwerken (TEN's) leert ons dat het vervoer over de waterwegen, en meer bepaald via het gebruik van binnenschepen slechts in derde of vierde rangorde komt. Dit is zeer bevreemdend, temeer daar deze vorm van goederentransport zeer milieuvriendelijk is, relatief goedkoop en bijzonder efficiënt.

De binnenscheepvaart komt overigens met een belangrijk aantal infrastructurele problemen, waaronder o.m. het bestaan van een groot aantal bottle-necks en het ontbreken van een reeks verbindingen tussen belangrijke havens en hun achterland.

1. Mag ik van de Commissie vernemen of zij de mening deelt dat een betere (infrastructurele) ondersteuning van de binnenscheepvaart een belangrijke bijdrage kan zijn bij het oplossen van het mobiliteitsprobleem;

2. of zij bereid is de wegwerking van een aantal "bottle-necks" of de aanleg van een aantal nieuwe waterwegen een grotere prioriteit te verlenen bij de uitwerking van TEN's;

3. of ze terzake bereid is overleg te plegen met de "Europese Schippersorganisatie";

4. of zij beschikt over een overzicht van de belangrijkste infrastructurele problemen inzake binnenscheepvaart? Zo ja, kan ik dan een exemplaar ontvangen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?