AA
Ondersteuning van binnenschepen kleiner dan 1000 ton

Het Europees waterwegennetwerk vormt - indien intensief gebruikt door de binnenscheepvaart - een belangrijke en milieuvriendelijke bijdrage tot het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk. Een goed uitgebouwd en goed onderhouden waterwegennetwerk kan een belangrijke troef zijn om een deel van het vervoer over de weg naar het vervoer over water af te leiden.

Behalve een goede infrastructuur bestaat er echter ook behoefte aan een goed uitgebouwde vloot. De Europese Unie volgde terzake vooral de weg van de schaalvergroting als resultaat van een 10-jarig grootschalig saneringsprogramma (sloopregeling en oud voor nieuw regeling). Bovendien werd via een richtlijn van 1996 een afschaffing van de toerbeurtstelsels uitgevoerd. Gevolg was een sterke daling van de vrachtprijzen. Ondanks de productiviteitsstijging waren vrachten op scheepstypes onder de 1000 ton niet langer kostendekkend.

Toch zou er voldoende aandacht moeten besteed worden aan de instandhouding van een voldoende grote vloot van schepen < 1000 ton. Onder meer de zogenaamde "spitsen" (350 à 400 ton) en "kempenaars" zijn uitermate geschikt om een groot gedeelte van het achterland van bepaalde havens te bevoorraden via voornamelijk kleinere vaarwegen. Dit geldt evenzeer voor relatief kleine partijen goederen.

1. Mag ik van de Commissie vernemen hoe zij staat t.o.v. de instandhouding van een voldoende grote vloot van schepen die kleiner zijn dan 1000 ton;

2. Mag ik van de Commissie vernemen welke inspanningen zij bereid is te ondernemen om deze vorm van binnenscheepvaart een toekomstkans te geven en dit beleid in te passen in een poging om ons mobiliteitsprobleem over de weg te verminderen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?