AA
Onderhoud Europese waterwegen

Het Europees waterwegennetwerk vormt, voor zover het intensief gebruikt wordt door de binnenscheepvaart, een belangrijke en milieuvriendelijke bijdrage tot het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk. De binnenscheepvaart heeft immers alle potentie in zich om een gedeelte van het goederentransport over de weg af te leiden naar het vervoer over het water.

Het vervoer over het water kampt echter met de handicap dat een belangrijk gedeelte van het Europese waterwegennetwerk en in casu de kleinere vaarwegen onvoldoende onderhouden en uitgebaggerd worden en langzaamaan dichtslibben.

Om een fijnmazig netwerk van waterwegen, dat een zo groot mogelijk gebied bestrijkt, tot stand te brengen zouden de overheden ervoor moeten zorgen dat al deze waterwegen minstens een diepgang van 2,5 meter toelaten.

Kan de Commissie mij meedelen of zij bereid is een initiatief te nemen ter ondersteuning van het openhouden van een groot gedeelte van de Europese (kleinere) kanalen op een minimum vaardiepte van tenminste 2,5 meter?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?