AA
Olielozingen op zee

Olielozingen in de Atlantische Oceaan en de Noordzee bedreigen de diverse biotopen langs de Europese kustlijn. Het grote aantal besmeurde vogels, vooral in december, januari en februari, toont de ernst van de vervuiling aan. Schepen maken meestal gebruik van stormweer om hun olietanks ongezien schoon te spoelen.

Het enige wat volgens het Marien Ecologisch Centrum in Oostende soelaas kan bieden is regelgeving die schepen verplicht vóór het verlaten van de haven hun oliereservoir schoon te maken. Zonder een certificaat om dit te bewijzen, zou een schip niet mogen uitvaren.

Kan de Comissie instemmen met een richtlijn die schepen verplicht vóór het verlaten van de haven hun oliereservoir schoon te maken, gezien de bedreiging van de olielozingen voor de diverse biotopen langs de Europese kustlijn? Zo neen, waarom acht de Commissie een dergelijke verplichting niet nodig en welke alternatieve voorstellen schuift zij naar voren om het probleem van de olielozingen doeltreffend aan te pakken?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?