AA
Initiatieven ter bevordering van een multiculturele samenleving

In diverse lidstaten, waaronder Nederland, proberen universiteiten en openbare en privé-scholen onderwijsmethoden uit voor zowel communautaire als niet-communautaire immigranten, waarbij het onderricht van de taal van het gastland met aandacht voor de cultuur en in de taal van de immigrant wordt gegeven.

Deze methoden blijken goed te werken en worden ook met succes toegepast op regionaal niveau, zoals in Friesland, waar de immigranten ook de zogenaamde regionale of minderheidstaal aanleren, wat een extra stap naar volledige integratie betekent. Aandacht voor de eigen identiteit op welk niveau ook is een uitstekend instrument om vreemdelingenhaat en racisme en uitingen van politiek en cultureel extremisme te bestrijden.

Hoe staat de Commissie tegenover het idee om op Europees niveau initiatieven te overwegen en te financieren om multiculturele onderwijsmethoden te bevorderen die vanuit de plaatselijke en regionale eigenheid aandacht hebben voor de identiteit van elkeen en zodoende ook voor de identiteit van immigranten die legaal op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie verblijven?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?