AA
Initiatieven ten behoeve van gehandicapten die sport beoefenen en van informaticanetten gebruik maken

Het proces van Europese eenmaking en samenwerking mag geen enkele groep burgers uitsluiten, zoals b.v. de gehandicapten, een groep die in de Europese Unie 37 miljoen personen telt, zoals blijkt uit de gegevens van het "European Disability Forum". Sportactiviteiten en informaticanetwerken als Internet vormen voor de gehandicapte burgers een goede mogelijkheid om sociale contacten te leggen en te communiceren. Kan de Commissie gezien het voorgaande mededelen welke initiatieven zij tot nu toe heeft genomen ter bevordering van het bedrijven van sport en het gebruiken van informaticanetten door gehandicapten als communicatiemiddel en mogelijkheid tot het leggen van sociale contacten?

Welke initiatieven denkt de Commissie de komende jaren te bevorderen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?