AA
Impact van Overeenkomst voor handel, ontwikkeling en samenwerking met Zuid-Afrika op zuidelijk Afrika

De Overeenkomst voor handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Zuid-Afrika werd onlangs goedgekeurd. Hierdoor zal de Zuid-Afrikaanse markt worden opengesteld voor 86 % van de EU-producten. De vijftien EU-lidstaten openen hun markt voor 95 % van de Zuid-Afrikaanse producten. Vermits Zuid-Afrika lid is van twee regionale pacten, zal deze overeenkomst ook gevolgen hebben voor andere landen in de regio.

Samen met Botswana, Namibië, Lesotho en Swaziland vormt Zuid-Afrika een douane-unie. Deze vijf landen mogen geen invoerrechten heffen aan elkaars gerenzen. Daardoor zullen de EU-producten er - via Zuid-Afrika - rechtenvrij worden verhandeld. En dat terwijl Botswana, Namibië, Lesotho en Swaziland voor hun inkomsten sterk afhankelijk zijn van invoerrechten. Daarnaast onderhandelt Zuid-Afrika met de tien andere SADC-leden over een handelsliberalisering. Zolang geen akkoord is bereikt, hebben bedrijven uit de SADC-landen het moeilijker om toegang te krijgen tot de Zuid-Afrikaanse markt dan hun EU-concurrenten.

Op 22 september 1998 stelde de heer Pinheiro in antwoord op de schriftelijke vraag E-2287/98(1) van de heer Jaak Vandemeulebroucke dat "de Commissie ervan uitgaat dat de beoogde overeenkomst een gunstige en dynamische economische uitwerking zal hebben op zowel Zuid-Afrika als op de andere landen in de regio".

1. Hoeveel inkomsten verwierven Botswana, Namibië, Lesotho en Swaziland uit de inning van invoerrechten op EU-producten in 1995, 1996, 1997, 1998 en 1999?

2. Wat is de geschatte opbrengst aan invoerrechten op EU-producten in Botswana, Namibië, Lesotho en Swaziland voor 2000 en 2001?

3. Welke indicatoren wijzen op "een gunstige en dynamische economische uitwerking" van de overeenkomst op Botswana, Namibië, Lesotho en Swaziland?

4. Welke indicatoren wijzen op "een gunstige en dynamische economische uitwerking" van de overeenkomst op de overige SADC-landen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?