AA
Humanitaire crisis in Noord-Kivu: tijd voor actie - vraag E-10428/2015

Noord-Kivu, een provincie in het oosten van de Democratische Republiek Congo, wordt de laatste 16 maanden geteisterd door dagelijkse en dodelijke aanvallen van één van de laatste rebellenbewegingen actief in het gebied, de Allied Democratic Forces (ADF). Caritas Butembo-Beni heeft berekend dat deze aanvallen de laatste twee maanden al aan honderden mensen het leven hebben gekost. Meer dan 72 000 mensen zijn op de vlucht voor dit aanhoudende geweld.

Welke stappen heeft de EDEO ondernomen om dit dodelijke conflict te stabiliseren?

Welke middelen heeft de Commissie voorzien om de noodzakelijke humanitaire hulp te bieden aan deze gebieden?

Indien het geen stappen heeft ondernomen, is de Commissie bereid om bijkomende middelen uit te trekken voor het bezweren van de humanitaire crisis in dit gebied?

Antwoord van de VV Mogherini

De EU is bezorgd over de berichten van aanhoudend geweld en onveiligheid in Oost-Congo. Zij heeft de activiteiten van gewapende groepen meermaals publiekelijk veroordeeld en betreurt het aanzienlijke verlies aan mensenlevens. Het blijft absoluut noodzakelijk de burgers te beschermen en alle gewapende groepen te neutraliseren in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). De EU spoort de DRC aan om in partnerschap met MONUSCO robuuste en doeltreffende maatregelen te nemen tegen dit geweld. Om de ambitie te verwezenlijken van een regio die vrede wil, moet zeker een einde komen aan de dreiging die uitgaat van gewapende groepen. Bovendien moet het militaire optreden worden aangevuld met politieke actie die ook een duurzame basis legt voor stabiliteit op lange  termijn. Door de onderliggende oorzaken van instabiliteit aan te pakken, zal het vertrouwen worden versterkt en worden toekomstige investeringen en ontwikkeling mogelijk.

Als politieke, humanitaire en ontwikkelingspartner van de DRC blijft de EU zich op langere  termijn inzetten om vrede en stabiliteit te bereiken. Zij steunt ten volle het mandaat van MONUSCO in de DRC, zoals omschreven in de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Op het vlak van ontwikkelingssamenwerking ondersteunt de Commissie voornamelijk de hervorming van de veiligheidssector in de DRC. Wat humanitaire hulp betreft, heeft de Commissie in 2014 aan de DRC een bedrag van 63 miljoen EUR verleend. Dit wordt regelmatig aangepast, rekening houdend met de behoeften en de ontwikkeling van de situatie  ter plaatse.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?