AA
Het gebruik van kobalt en nikkel in de tandheelkunde

De gevoeligheid voor zware metalen, zoals kobalt en nikkel, neemt volgens wetenschappelijk onderzoek toe. Autoverkeer, industriële en moderne landbouwactiviteiten liggen mee aan de basis van het stijgend aantal zware metalen in de voeding. Recent onderzoek in Frankrijk wees op het verband tussen zware metalen in drinkwater (nikkel, koper, kobalt en aluminium, naast sulfaat) en het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Vermits het menselijk lichaam slechts een zeer klein gedeelte van deze metalen nodig heeft, wordt de restfractie opgeslagen en ontstaan allergieën.

Kobalt en nikkel worden veelvuldig gebruikt in de tandheelkunde. Overgevoelige patiënten zijn hiervan het slachtoffer. Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid lijkt het gebruik van "gezondere" alternatieven dan ook aangewezen, zoals de afdekking van protheses met een volledige, corrosievrije en slijtvaste laag. Al te veel tandartsen en laboratoria argumenteren dat afdekking niet noodzakelijk is omdat er geen verplichting geldt. Nochtans legt richtlijn 92/59/EEG(1) een verbod op het gebruik van producten die "gevaarlijk zijn voor de veiligheid en/of gezondheid" van de consument.

1. Heeft de Commissie reeds wetenschappelijk onderzoek laten verrichten naar de toenemende gevoeligheid voor kobalt en nikkel, en meer in het bijzonder bij het gebruik ervan in de tandheelkunde? a) Zo ja, tot welke bevindingen heeft dit onderzoek geleid? b) Zo neen, is de Commissie bereid een dergelijk wetenschappelijk onderzoek uit te laten voeren gezien de negatieve effecten op de volksgezondheid?

2. Is de Commissie bereid het gebruik van kobalt en nikkel in de tandheelkunde te onderwerpen aan de verplichte afdekking van prothesen door een volledige, corrosievrije en slijtvaste laag, gezien de negatieve effecten op de volksgezondheid en het Europees verbod op het gebruik van producten die "gevaarlijk zijn voor de veiligheid en/of gezondheid" van de consument (richtlijn 92/59/EEG)? Zo neen, hoe motiveert de Commissie dan het verdere gebruik van kobalt en nikkel in de tandheelkunde zonder afdekking van prothesen door een volledige corrosievrije en slijtvaste laag?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?