AA
Het chemiebedrijf Elf-Atochem in Boretto in Reggio Emilia (Emilia-Romagna, Italië)

In de gemeente Boretto in de regio Emilia-Romagna in Italië is een chemiebedrijf gevestigd, waarvan de multinational Elf-Atochem eigenaar is. In januari 1998 vond in deze vestiging een chemisch ongeval plaats en sindsdien loopt er een rechtszaak tegen de wettelijke vertegenwoordigers van het bedrijf. Sinds jaren protesteren de buurtbewoners en de werknemers van de omliggende bedrijven bij de plaatselijke en regionale autoriteiten tegen de hinder en stankoverlast die de chemische stoffen van dit bedrijf veroorzaken. De chemische stoffen die Elf-Atochem gebruikt en het feit dat het bedrijf aan de rand van een woongebied ligt, veroorzaken volgens de betrokken burgers hinder en zijn volgens hen zeer schadelijk voor de volksgezondheid. Ook het milieuagentschap van de regio Emilia-Romagna heeft zich met de kwestie beziggehouden. Op 6 december 1999 werd alweer milieuhinder in de buurt van het chemisch bedrijf Elf-Atochem gesignaleerd. De werknemers van de omliggende bedrijven klaagden over stank en in de week voordien was er al stankoverlast opgetreden, waarvoor het regionaal milieuagentschap, de gemeentelijke overheid van Boretto en de plaatselijke carabinieri in actie waren gekomen. Ook de brandweer moest interveniëren voor een tankwagen met chemische stoffen, die op het grondgebied van de gemeente van de weg was geraakt.

Acht de Commissie het niet opportuun de Italiaanse staat te vragen na te gaan of de vestiging van Elf-Atochem in Boretto zich houdt aan de EU-voorschriften op het gebied van milieubescherming, veiligheid op het werk en het gebruik en de emissie van stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?