AA
Geweigerde voedselhulp ten laste van het Echo-budget

Binnenkort wordt meer dan 70 ton voedselhulp, zo'n 170 000 blikken rundvlees, teruggevlogen naar de Ierse Republiek wegens de weigering van de Bosnische overheid om het vlees vrij te geven voor consumptie. De mislukking van dit voedselhulpproject is een financiële aderlating voor Artsen zonder Grenzen en Echo, het bureau voor humanitaire hulp van de Europese Commissie. Echo droeg 7,3 miljoen frank bij voor het project en zal dit bedrag niet terugvragen omdat Artsen zonder Grenzen als zijn contractuele verplichtingen is nagekomen.

1. Wanneer is Echo op de hoogte gebracht van de weigering van a) de Kroatische en b) de Bosnische douane om vrije doortocht te geven van de voedselhulp?

2. Heeft de Commissie na deze weigering (en) stappen ondernomen om de voedselhulp alsnog vrij te geven? Zo neen, waarom heeft de Commissie niets ondernomen, terwijl het rundvlees voldeed aan de kwaliteitsnormen en een financiële aderlating dreigde?

3. Wanneer is Echo op de hoogte gebracht van de weigering van de Bosnische overheid om de voedselhulp te verdelen onder de Bosnische mindervaliden?

4. Heeft de Commissie na deze weigering stappen ondernomen om de voedselhulp alsnog vrij te maken voor consumptie in Bosnië? Zo neen, waarom heeft de Commissie niets ondernomen, terwijl het rundvlees voldeed aan de kwaliteitsnormen en een financiële aderlating dreigde?

5. Zullen de Commissie en Echo voortaan een afdwingbare resultaatsverbintenis, inclusief terugbetaling bij niet-levering van diensten en goederen, afsluiten bij de uitbesteding van humanitaire contracten aan derden? Zo neen, hoe zal de Commissie dan vermijden dat het Echo-budget in de toekomst onder druk komt als gevolg van de niet-levering van goederen en diensten in het kader van humanitaire operaties?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?