AA
Fosfaatontginning in de Westelijke Sahara door Marokko

De „Western Sahara Research Watch” (WSRW) publiceerde begin deze maand een onderzoek over de illegale ontginning van fosfaat door Marokko uit Saharaanse mijnen. Sinds 1975 heeft Marokko dit gebied geannexeerd, zijn er conflicten in de regio en zijn VN-veiligheidstroepen aanwezig om de gemoederen te bedaren.

In de Bou Craa-mijn wordt sindsdien fosfor ontgonnen en geëxporteerd naar de rest van de wereld, ten voordele van de Marokkaanse overheid en ten nadele van de Saharianen. De ontginning, verkoop en aankoop van dit conflictmineraal is onethisch en schendt mensenrechten.

1. In het Associatieverdrag dat werd gesloten tussen de EU en Marokko in 1996 benadrukt men het belang van de naleving van het Handvest van de VN en het belang van mensenrechten. De annexatie van de Westelijke Sahara en de ontginning van fosfaat in dit gebied gaan dus in tegen de overeenkomsten in dit verdrag. Zal de Commissie stappen ondernemen om de schending van het Associatieverdrag te beëindigen?

2. 400 000 ton fosfaat wordt verkocht aan Lifosa AB, een Litouws bedrijf in Russische handen. Hoe zal de Commissie zijn toekomstige wetgeving i.v.m. conflictmineralen opleggen aan buitenlandse bedrijven die binnen de EU-lidstaten handelen?

3. Zal de Commissie nog verdere noodzakelijke stappen ondernemen, naast het vrijwillige certificatiesysteem, om de ontginning en verkoop van conflictmineralen (door Marokko) een halt toe te roepen?

Antwoord van Vicevoorzitter Mogherini

De EU steunt de inspanningen van de secretaris-generaal van de VN om tot een rechtvaardige, duurzame en wederzijds aanvaardbare politieke oplossing te komen die de zelfbeschikking van de bevolking van de Westelijke Sahara mogelijk zal maken in het kader van een regeling die in overeenstemming is met de beginselen en doelstellingen van het Handvest van de Verenigde Naties.

Wat de exploitatie van hulpbronnen betreft, onderschrijft de EU het standpunt van de VN dat als activiteiten voor de exploitatie van hulpbronnen in niet-zelfbesturende gebieden worden verricht ten behoeve van de inwoners van die gebieden, namens hen of in overleg met hun vertegenwoordigers, deze activiteiten als wettig gelden (VN-standpunt 2002/161, artikel 24, 12 februari 2002).

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?