AA
Financiële steun aan de Europese petroleumindustrie

De petroleumsector is volop in beweging. Grote bedrijven fuseren. OPEC-bijeenkomsten leiden al dan niet tot het stijgen van de prijs voor ruwe olie. In de pers wordt regelmatig bericht over nieuwe olievelden. De crisissfeer van 1973 lijkt definitief achter de rug.

In de afgelopen twee decennia werd het energiebeleid van de Europese Commissie steeds meer toegespitst op drie krachtlijnen:

a) voldoende energiebevoorrading,

b) milieuvriendelijkheid en

c) versteviging van de concurrentiepositie.

1. Heeft de Raad na de petroleumcrisis van 1973 financiële steunmaatregelen uitgewerkt voor de Europese petroleumsector?

2. Zo neen, heeft de Raad de betrokken sector op een andere wijze ondersteund? Om welke initiatieven gaat het dan?

3. Zo ja, kan de Raad een volledig overzicht verstrekken van de financiële steun die sinds 1973 werd toegekend aan de Europese petroleumsector (uitsplitsing naar programma's en bedrijven a.u.b.)?

4. Welke redenen schuift de Raad naar voren om deze financiële steun aan de Europese petroleumsector te motiveren?

5. Is de Raad van oordeel dat financiële steun aan de petroleumsector in overeenstemming is met de maatregelen tegen de CO2-uitstoot?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?