AA
Effect van afschaffing belastingvrij winkelen op tewerkstelling in

Deze winkels verkochten bepaalde producten (b.v. parfum, sigaretten, alcohol) belastingvrij aan passagiers van internationale vluchten. Het verbod volgt op een beslissing van de Europese Top van Keulen op 3 en 4 juni 1999 om artikel duodecies van zesde richtlijn (BTW) nr. 77/388/EEG(1) van de Raad van 17 mei 1977 integraal toe te passen. Dit artikel stond intracommunautaire verkopen met vrijstelling van belasting toe tot 30 juni 1999.

Er bestond - om diverse redenen - veel verzet tegen de afschaffing van het belastingvrije winkelen in de Europese Unie. Eén daarvan was het negatieve effect op de tewerkstelling. De Commissie en de Raad hebben steeds geargumenteerd dat het verbod op belastingvrij winkelen niet zou leiden tot het verlies van banen. Vanuit de sector van de "tax-free shops" klinken evenwel andere geluiden. Zo daalde de verkoop van Sky Shops in Zaventem met een kwart sinds 30 juni 1999. De directie zag zich genoodzaakt zestig voltijdse arbeidsplaatsen te schrappen.

1. Hoeveel voltijdse arbeidsplaatsen waren er bij de "tax-free shops" in de Europese Unie op 1 januari 1999?

2. Hoeveel voltijdse arbeidsplaatsen waren er bij de "tax-free shops" in de Europese Unie op 1 juni 1999?

3. Hoeveel voltijdse arbeidsplaatsen waren er bij de "tax-free shops" in de Europese Unie op 1 juli 1999?

4. Hoeveel voltijdse arbeidsplaatsen waren er bij de "tax-free shops" in de Europese Unie op 1 oktober 1999?

5. Erkent de Raad - op basis van de antwoorden op vragen 1 t/m 4 - dat het aantal voltijdse arbeidsplaatsen is gedaald bij de "tax-free shops" in de Europese Unie?

6. Is de Raad van oordeel dat bovengenoemd banenverlies te wijten is aan de afschaffing van het belastingvrij winkelen in de Europese Unie? a) Zo ja, is de Raad bereid het verbod op belastingvrij winkelen te herzien? b) Zo nee, waaraan wijt de Raad het banenverlies in de sector van de "tax-free shops"?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?