AA
Duitse hulp bij de bouw van een laboratorium voor chemische wapens

Uit onderzoek aan de Universiteit van München blijkt bovendien dat de Turkse koppen van de gebruikte chemische granaten werden geleverd door de Duitse bedrijven Buck en Depyfag.

1. Is de Commissie op de hoogte van de Duitse hulp bij de bouw van een nieuw militair chemisch laboratorium in Turkije?

2. Strookt deze Duits-Turkse samenwerking met de internationale en Europese verplichtingen en engagementen inzake ontwapening en wapenbeheersing, meer in het bijzonder wat chemische wapens betreft?

3. Zal de Commissie zich alsnog verzetten tegen de Duitse hulp bij de bouw van ene nieuw militair chemisch laboratorium in Turkije, nu ze op de hoogte is gebracht van dit feit? Zo ja, op welke wijze zal ze haar verzet kenbaar maken aan de Duitse regering? Zo neen, waarom niet?

4. Weet de Commissie dat het Turkse leger op 11 mei 1999 chemische wapens heeft gebruikt tegen de Koerdische PKK-beweging? Zo neen, waarom is de Commissie niet op de hoogte van deze inbreuk op de VN-conventie over chemische wapens door een kandidaatlidstaat?

5. Heeft de Commissie haar onvrede over deze inbreuk kenbaar gemaakt aan de Turkse regering? Zo ja, hoe heeft de Turkse regering gereageerd? Zo neen, zal de Commissie alsnog haar onvrede over deze inbreuk kenbaar maken aan de Turkse regering, nu ze op de hoogte is gebracht van dit feit? Zo neen, waarom niet?

6. Zal de Commissie een onderzoek instellen naar het gebruik van Duitse granaatkoppen bij een chemische aanval in Turkije, aangezien het materiaal werd geleverd door een EU-lidstaat en het een handeling betreft van een kandidaatlidstaat die in strijd is met de VN-conventie over chemische wapens? Zo neen, waarom niet?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?