AA
Dossier Lernout & Hauspie: subsidiëring van Sensus-politieproject

Het Sensus-project, de opvolger van Aventinus, tracht een informatie-uitwisselingsprogramma te ontwikkelen voor de Europese politie- en inlichtingendiensten. De zoektocht naar interessante taal- en spraaktechnologie vormt een belangrijk onderdeel van dit project.

Sensus wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie. De coördinatie is - blijkens informatie op het Internet (http://www.sensus.int.de) - in handen van een zekere Stephan Bodenkamp. Officieel werkt deze persoon voor het Amt für Auslandsfragen in München. Een vonnis van een Münchense rechtbank (20 december 2000) leert dat Stephan Bodenkamp eigenlijk Christoph Kionowski heet en voor de Duitse staatsveiligheid, de Bundesnachrichtendienst, werkt.

De officiële zetel van het Sensus-project is gevestigd in hetzelfde pand als het Duitse bedrijf Radial Sprachtechnologie GmbH. Dit bedrijf maakt deel uit van een Europees netwerk waarbij via Radial Belgium (Schoolstraat 1A in 2370 Arendonk) ook een aantal zogenaamde Language Development Companies van het spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie zijn betrokken.

Voor Lernout & Hauspie waren de Language Development Companies een manier om inkomsten te verwerven. De Amerikaanse zakenkrant de Wall Street Journal toonde aan dat deze werkwijze boekhoudtechnisch bijzonder dubieus was en daarmee aan de basis ligt van de lopende gerechtelijke onderzoeken met betrekking tot Lernout & Hauspie. Eén van de hypothesen luidt dat de Language Development Companies een constructie waren om zwart geld wit te wassen.

1. Wanneer heeft de Commissie beslist de Aventinus- en Sensus-projecten te subsidiëren?

Waarom heeft de Commissie beslist de Aventinus- en Sensus-projecten te subsidiëren?

2. Wie heeft het initiatief genomen om de Aventinus- en Sensus-projecten te subsidiëren?

3. Werd de beslissing van de Commissie genomen op vraag van derden (personen, bedrijven of organisaties) en zo ja, wie waren deze derden?

4. Op welke begrotingslijn staan de subsidies voor de Aventinus- en Sensus-projecten ingeschreven?

5. Welke subsidies (in euro) werden tot nog toe uitgekeerd voor de Aventinus- en Sensus-projecten?

6. Is de Commissie op de hoogte van de betrokkenheid van de Duitse staatsveiligheid, de Bundesnachrichtendienst? Zo ja, waarom heeft de Commissie desondanks beslist om de Aventinus- en Sensus-projecten te subsidiëren? Zo neen, zal de Commissie de uitgekeerde subsidies terugvorderen aangezien cruciale informatie over de Aventinus- en Sensus-projecten niet aan haar werd verstrekt?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?