AA
Deelneming van commissarissen aan politieke activiteiten van hun respectieve partijen of aan verkiezingscoalities

Reeds in het verleden hebben commissarissen zoals Neil Kinnock, Jacques Delors en Emma Bonino gedurende hun ambtstijd actief deelgenomen aan verkiezingscampagnes en andere politieke activiteiten van hun respectieve partijen. Op 26 november 1999 heeft Romano Prodi, Commissievoorzitter, in Bologna deelgenomen aan de manifestatie ter afsluiting van de verkiezingscampagne van Arturo Parisi, waarbij hij op het podium heeft plaatsgenomen en zijn steun aan deze kandidaat heeft betuigd. Hierover werd bericht door de persbureaus Ansa, And Kronos, Dire en Agi van 26 november 1999 en de dag daarna door diverse dagbladen, o.a. door "Il Resto del Carlino", een krant die in Bologna wordt uitgegeven en in geheel Emilia-Romagna wordt verspreid.

Kan de Commissie mededelen of zij het niet wenselijk acht dat commissarissen zich gedurende hun ambtstijd onthouden van directe deelneming aan politieke activiteiten en verkiezingscampagnes van de eigen partijen of verkiezingscoalities? Is de Commissie niet ook van oordeel dat de commissarissen, door zich te onthouden van deelneming aan directe politieke activiteiten van de respectieve partijen waarvan zij lid zijn, de garantie bieden dat zij hun taak als vertegenwoordiger van alle communautaire burgers vervullen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?