AA
Communautaire subsidies voor de school voor Sardische taal en cultuur van Quartu S. Elena

In de gemeente Quartu S. Elena op Sardinië dreigt de eerste school die onderwijs verstrekt in de Sardische taal te moeten sluiten omdat zij de subsidies van de regio Sardinië en van de Europese Unie nog steeds niet heeft ontvangen. De lessen van het schooljaar 1999-2000, waarvoor al zeer veel leerlingen waren ingeschreven, dreigen hierdoor weg te vallen. Quartu S. Elena, een pionier van het gebruik van het Sardisch als officiële taal (ook in de interne gemeentedocumenten), wordt hierdoor misschien gedwongen een eind te maken aan een cultureel initiatief dat in 1998 nog een buitengewoon succes had gekend: elf lescycli met circa driehonderd deelnemers. Doel van de school was dat uiteindelijk iedereen het Sardisch kan begrijpen, lezen en schrijven. Dit project tot bevordering van de Sardische taal en cultuur was gestart met de regionale subsidie van wet nr. 26, een steunbedrag van 20.000 ecu van de Europese Unie en een krediet van 50 miljoen lire van de gemeente: in totaal ongeveer 150 miljoen lire, waarmee alvast kon worden begonnen met gratis lessen voor volwassenen en kinderen.

Nu het geld op is heeft de gemeente Quartu S. Elena een oproep gericht tot de Europese Unie en de regio Sardinië om door te gaan met de subsidies. Het gemeentebestuur heeft een aanvraag ingediend tot subsidiëring van het project "Deu fueddu su sardu" en heeft een samenwerkingsverband aangegaan met een Catalaanse school in Xabia, in de streek van Valencia, en met de universiteit van Corsica, met het oog op de voorbereiding van een lescyclus, die eigenlijk al had moeten beginnen. Voorts heeft Quartu ingeschreven op een internationale openbare aanbesteding die als doel heeft de bescherming en de bevordering van het Europese culturele erfgoed, een mozaïek van meer dan vijftig verschillende taalgemeenschappen.

Acht het Commissie het niet aangewezen, gelet op de belangrijkheid en het ernstige karakter van dit didactische en culturele project, gewijd aan een regionale en minderheidstaal die officieel erkend is door het Europees bureau voor minder verspreide talen, onmiddellijk het nodige te doen opdat de subsidies voor de activiteiten van de school voor Sardische taal en cultuur van Quartu S. Elena worden uitbetaald om te vermijden dat deze instelling gesloten moet worden?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?