AA
Clinic Clowns

Sinds tien jaar worden er - ook in verschillende lidstaten van de Europese Unie, zoals Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk - met succes projecten uitgevoerd die gewoonlijk "Clinic Clowns" worden genoemd en die morele en psychologische hulp bieden aan ernstig zieke kinderen en jongeren. Dankzij deze projecten worden de zieken niet alleen door gespecialiseerd medisch personeel bijgestaan, maar ook door al dan niet medisch geschoolde personen die met behulp van scherts en spel psychologische en morele bijstand aan de zieken bieden.

De organisatie en uitvoering van deze lofwaardige projecten waarbij ziekenhuizen, universiteiten, artsen, psychologen, artiesten en vrijwilligers betrokken zijn, kosten veel geld. Het nut van morele en psychologische bijstand aan patiënten, vooral kinderen en jongeren, is aangetoond, ook vanuit medisch standpunt.

Heeft de Commissie:

1. reeds plannen voor de financiering van dergelijke projecten die gewoonlijk "Clinic Clowns" worden genoemd?

2. Is de Commissie voornemens om financiële middelen te bestemmen voor Europese projecten ter bevordering van deze lofwaardige initiatieven in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?