Parlementaire tussenkomsten

AA
Zwitserse verzekeringsmaatschappijen (Vragenuur)

- Ik dank natuurlijk de heer Danielsson voor zijn korte antwoord, waarmee ik verder eigenlijk niet ben geholpen. Mijnheer Danielsson, u moet toch goed begrijpen dat het hier om een echt wezenlijke zaak gaat. Ik weet dat de vierde kaderrichtlijn daar niet direct kan helpen maar enig voluntarisme van de Raad zou toch wel aangewezen zijn. Het gaat om honderden burgers die niet vergoed worden, die heel wat schade lijden en enig voluntarisme zou daar, denk ik, op zijn plaats zijn. Ik herinner aan vorige acties. De Franse president, de heer Chirac, is ooit naar Bern gevlogen om de uitvoer van 50.000 flessen champagne te gaan beschermen en de Zwitserse regering ertoe te brengen op te treden. Ik herinner me eenzelfde zaak, waar België opgetreden is om Belgische burgers te beschermen. Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, de heer Michel, is inmiddels hier opgetreden. Dus ik zou het echt op prijs stellen, mocht de Raad hier enige activiteit ontwikkelen en ervoor zorgen dat Europese staatsburgers die echt het slachtoffer worden van een slechte afwikkeling van zaken tussen de Europese Unie, de verzekeringsmaatschappijen, en de Zwitserse verzekeringsmaatschappijen dat die dan toch enigszins geholpen worden. Ik zeg u, het gaat echt om mensen die daaronder te lijden hebben. Ik heb persoonlijk mensen ontmoet die reeds meer dan achttien jaar aan het strijden zijn voor hun zaak. Ik vind dit onaanvaardbaar.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?