Parlementaire tussenkomsten

AA
Werktalen in het Europees Octrooiureau

Op donderdag 31 mei heeft de Raad een gemeenschappelijke benadering op papier gezet over het Gemeenschapsoctrooi. Over het talenregime bij het Europees Octrooibureau vermeldt de tekst enkel dat de vertaalkosten beperkt moeten worden. De Unie huldigt het principe dat iedereen zich tot de instellingen kan richten in een van de elf officiële talen.

Erkent de Raad dat de aanvraag van een patent bij het Octrooibureau mogelijk moet zijn in de elf officiële EU-talen? Zo ja, op welke wijze waarborgt de Raad dat personen en bedrijven patenten kunnen aanvragen in de elf officiële talen? Zo neen, hoe motiveert de Raad zijn afwijkend standpunt? Steunt de Raad het initiatief van de Griekse regering om het talenregime van het Merkenbureau te Alicante aan te vechten?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?