Parlementaire tussenkomsten

AA
Wereldtop informatiemaatschappij

De Wereldtop over de informatiemaatschappij werd aangekondigd als een cruciale stap voor de betrokkenheid van de burger bij dit maatschappelijk fenomeen. In een van de voorbereidende documenten van de EU (WSIS PrepCom1 document 19/06/2002) wordt de top zelfs voorgesteld als een model voor de toekomstige rol die de burgermaatschappij daarin te vervullen krijgt. Na de in Genève gehouden conferentie hebben de betrokken maatschappelijke organisaties hun teleurstelling echter niet onder stoelen of banken gestoken. In hun onder de titel "Shaping Information Societies for Human Needs" uitgegeven "Verklaring van de burgermaatschappij aan de WSIS" gaven de vertegenwoordigers van de bewuste organisaties unaniem als hun mening te kennen dat "hun standpunten en de brede belangstelling die zij gezamenlijk ten toon hadden gespreid in dit stadium van het proces, namelijk in de eerste fase van de in december 2003 in Genève gehouden topconferentie, onvoldoende tot uiting kwamen in de tijdens de top aangenomen documenten".

Deelt de Commissie de opvatting dat de betrokkenheid van de burgermaatschappij bij de WSIS volstrekt ontoereikend was, onderkent zij de noodzaak de inbreng van de burgermaatschappij in de volgende stadia van de WSIS te ondersteunen en te vergroten en, zo ja, welke initiatieven denkt zij te nemen om de betrokkenheid van de burgermaatschappij bij de volgende fase van de WSIS te bevorderen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?