Parlementaire tussenkomsten

AA
Wereldhandelsorganisatie

Commissaris, daarstraks waren we het oneens omdat ik vond dat u niet antwoordde op mijn vragen. Deze keer moet ik u ten volle steunen en zeggen aan de heer McCartin die normaal een aimabel man is en met wie ik heel goed samenwerk, dat de Commissie hier toch heel serieus werk verricht. Als gevolg van het dispuut in de Wereldhandelsorganisatie heeft de Commissie wetenschappers opgedragen gedegen onderzoek te verrichten. Er zijn zeventien studies afgeleverd en het staat nu echt wetenschappelijk vast dat 17-beta-ostradiol mutageen, genotoxisch en kankerverwekkend is. Dit is een argument in ons dispuut in de Wereldhandelsorganisatie. Ik zou collega McCartin willen vragen geen twijfel te zaaien, ook niet bij de landbouwers. Het is duidelijk dat de zes in de Verenigde Staten gebruikte hormonen niet zo gezond zijn als men wel beweert, en dat ze wel degelijk schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Aan de commissaris zou ik willen vragen: denkt u nu over voldoende argumenten te beschikken om het dispuut voor de Wereldhandelsorganisatie met de wetenschappelijke gegevens in de hand eindelijk te kunnen beslechten in het voordeel van de Europese Unie?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?