Parlementaire tussenkomsten

AA
Wapenverkoop

Staes (Verts/ALE). — Voorzitter, collega's, ik wil hier vandaag nog eens benadrukken dat, zoals voorzitter Nicolaï terecht zei, de gedragscode een heel belangrijk instrument is. Maar collega's, laat ons realistisch zijn. De dagelijkse praktijk, ook in mijn eigen land, toont wel aan dat er nog vele achterpoortjes zijn, dat er onduidelijke definities bestaan, dat weigeringen soms worden genegeerd en dat handelsbelangen al te vaak primeren op de naleving van mensenrechten. En dat zorgt voor onnoemelijk veel ellende. Dat zorgt voor onnoemelijk veel gekwetsten, onnoemelijk veel doden. Daarom dus, collega's, de terechte eis van ons Parlement tot een striktere formulering. Daarom de terechte eis tot het wettelijk bindend maken van deze code. Daarom ook de noodzaak van meer controle, onder meer op het eindgebruik.

Daarom is het ook terecht dat het embargo tegen China gehandhaafd blijft. In die zin verleen ik mijn volle steun aan landen zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Scandinavische landen, Polen en Tsjechië, die in de Raad blijven zeggen dat zij dit embargo willen handhaven.

Meneer Nicolaï, hou vol, hef het embargo niet op, niet op de EU-top met China op 8 december en ook niet tijdens de Europese Raad op 17 december aanstaande. U heeft onze volledige steun.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?