Parlementaire tussenkomsten

AA
Voedselveiligheid (1)

- Voorzitter, mijnheer de commissaris, collega's, der Mensch ist, was er ißt, de mens is wat hij eet. Dat, collega's, waren inderdaad de eerste woorden die ik in mijn maiden speech vorig jaar uitsprak over de Belgische dioxinecrisis. Het zijn ook de woorden waarmee mijn collega Bowis hier zijn toelichting en toespraak begint. Het geeft meteen weer dat de heer Bowis en ikzelf samen met de hele milieucommissie grotendeels op dezelfde lijn zitten en ik dank de heer Bowis voor de bijzonder constructieve samenwerking de voorbije maanden.

Vier opmerkingen wil ik maken. Het verslag maakt terecht een onderscheid tussen enerzijds risicoanalyse en anderzijds risicobeheer. Tegen deze achtergrond wil ik vooreerst kwijt dat het garanderen van voedselveiligheid staat of valt met het door de overheid organiseren van sterke controles en die controles zijn zo sterk als de zwakste schakel. Als de zwakste schakel breekt, valt ook de controle als een kaartenhuis in elkaar. Dat betekent dus dat alle controlediensten goed moeten samenwerken en vaak wordt hierbij te weinig aandacht besteed aan die controlediensten die de dierengeneesmiddelen moeten controleren; in mijn land is dat de farmaceutische inspectie. Ik betreur dan ook dat die dienst in mijn land niet of nauwelijks wordt betrokken bij de toekomstige werking van het federale agentschap voor voedselveiligheid. De ervaring leert immers dat slechte controle op dierengeneesmiddelen en de slechte controle op het voorschrijfgedrag van dierenartsen, kan leiden tot schandalen. Dus aandacht daarvoor.

Ten tweede, het verslag-Bowis stelt duidelijk dat het Europees voedselagentschap verantwoordelijk is voor de risicoanalyse. We moeten er ons goed van bewust zijn dat dit agentschap alleen een sterke partner in het voedselveiligheidsdebat zal zijn wanneer het in de loop van de komende jaren respectabiliteit zal verwerven. Die respectabiliteit zal er komen, niet door wetten, niet door regelgeving, maar wel door integriteit, door academische topkwaliteit, door onafhankelijkheid, door verantwoordingsplicht, door transparantie en door begrijpelijkheid. Ik pleit er dan ook voor dat bij een afweging van wetenschappelijke meningen ook steeds de minderheidsstandpunten worden gepubliceerd. Wetenschap is immers, collega's, geen statisch gegeven, maar is steeds in beweging en het debat over de zes Amerikaanse hormonen heeft dat voldoende bewezen.

Collega's, ik ben ook blij met de van boer tot bord- en met de van riek tot vorkbenadering. Ik zou zelfs nog verder willen gaan en pleiten voor een van zaad tot lepelbenadering. Dat betekent dat bij het nagaan van voedselveiligheid alle producten in ogenschouw worden genomen en ik verwijs daarvoor naar paragraaf 11 van de resolutie.

Ten vierde, terecht ook benadrukt het Parlement in paragraaf 17 dat het rapid alert system uitgebreid moet worden tot alle aspecten van de voedselveiligheid met inbegrip van diervoeders en terecht pleiten we dan ook voor een snelle invoering van een positieve lijst, mijnheer de commissaris.

Collega's, dit is nog maar het begin, we hebben nog een lange weg te gaan. We moeten beseffen dat de consument opnieuw vertrouwen moet krijgen in het voedsel en dat is een fundamenteel mensenrecht. Ik hoop dat wij de komende maanden en jaren de Commissie van zeer nabij zullen volgen bij het uitvoeren van het Witboek.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?