Parlementaire tussenkomsten

AA
Verkiezing van de vertegenwoordigers in het EP d.m.v. rechtstreekse algemene verkiezingen

Verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

Staes: "Voorzitter, collega's, de tien gekozenen van de Vrije Europese Alliantie, dat is de verzameling van de regionalistische en nationalistische gekozenen binnen de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie, hebben het moeilijk met overweging C. Daarin staat wel dat de instelling van regionale kiesdistricten mogelijk is, waarbij echter - en ik citeer - 'geen afbreuk mag worden gedaan aan de evenredige vertegenwoordiging van de politieke richtingen op het niveau van de lidstaat'.

Mag ik erop wijzen dat in het Belgische systeem het lidstaatniveau voor de Europese verkiezingen totaal irrelevant is. Nederlandstaligen en Franstaligen trekken in twee onderscheiden kiesdistricten die totaal geen invloed hebben op elkaar, naar de stembus. Overweging C is volgens mij een extensieve interpretatie van artikel 2 van het ontwerpbesluit van de Raad. Bovendien zijn de onderscheiden taalversies - lees de Franse, de Nederlandse en de Engelse versie er maar op na - niet identiek.

De Vrije Europese Alliantie heeft het ook moeilijk met de verwijzing naar transnationale lijsten in overweging D. Deze praktijk zal volgens ons bijdragen aan een nog grotere verschraling van de politieke verscheidenheid in dit halfrond. Het maakt het immers kleinere politieke formaties nog moeilijker om zetels te veroveren, zowel op transnationaal, nationaal als regionaal niveau, zeker wanneer dit gecombineerd wordt met de kiesdrempel van 5 procent. Vandaar dat de 10 collega's van de Vrije Europese Alliantie met de voorliggende aanbeveling van de heer Gil Robles niet zullen instemmen."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?