Parlementaire tussenkomsten

AA
Verfijning Europese regels autoverzekeringen op de Interne Markt

Begin juni stelde EU-commissaris Bolkestein een ontwerprichtlijn voor die de bestaande vier richtlijnen over autoverzekeringen moet verfijnen. Als gevolg van de vorige EU-richtlijnen én op herhaaldelijk aandringen van de EU-commissaris verantwoordelijk voor Interne Markt werd in België het zgn. 'bonus-malus'-systeem afgeschaft. Daarmee verdwenen de tariefafspraken tussen de verschillende Belgische verzekeraars. De mogelijkheid om de tarieven vrij te kunnen bepalen is ongetwijfeld in het voordeel van de goede chauffeurs. Anderzijds zal dit evenwel de grote spanning die nu al bestaat in de segmentatie eerder doen toenemen dan afnemen. Het gevolg daarvan is dat er mogelijk meer en meer onverzekerden zullen deelnemen aan het verkeer.

Zal de Commissie rekening houden met dit negatief effect bij de verdere behandeling van dit voorstel van richtlijn of zal zij anderzijds de lidstaten toestaan zich te wapenen tegen de tarifaire uitwassen van de segmentatie?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?