Parlementaire tussenkomsten

AA
Verdeling middelen ontwikkelingssamenwerking

Met de campagne 'Laat jij het toeval beslissen? - Europa niet!' geeft de Commissie de Europeanen te kennen dat Europa veel geld veil heeft voor ontwikkelingssamenwerking (OWS). De verklaring van commissaris Ferrero-Waldner bij deze campagne leert dat de wereld een betere plaats moet worden, blijkbaar in eerste instantie voor de Europeanen en dat de OWS er in eerste instantie toe moet leiden dat 'onmiddellijke buurlanden' stabiliteit kennen. Armoedebestrijding wordt daaraan ondergeschikt gemaakt.

Kan de Commissie meedelen of deze aanpak, die in de eerste plaats gericht lijkt op het veiliger maken van Europa in plaats van duurzame oplossingen te bieden voor de ontwikkeling van de derde wereld, overeenstemt met de ontwikkelingsagenda van de ontwikkelingslanden en in overeenstemming is met artikel 177 van het Verdrag alsook met de doelstellingen van het Millenniumproject van de Verenigde Naties?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?