Parlementaire tussenkomsten

AA
Veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap

Voorzitter, dit is de laatste keer van de week dat wij in grote getale hier in deze zittingszaal aanwezig zijn. Ik wil uw aandacht en de aandacht van de collega's vestigen op een zeer spijtige zaak. Dit Parlement heeft bij de pers een zeer goede reputatie, omdat het Parlement er reeds twintig jaar in geslaagd is om dagelijks twee keer per dag een persbericht uit te brengen ten behoeve van de schrijvende pers.

Het systeem daarvoor is gewijzigd. Ik heb even gekeken hoe het systeem deze week is gelopen. Het persbericht over de herdenking van oud-voorzitter Pflimlin is pas verschenen om 23.22 uur maandagavond. Het verslag over de Top van Feira is uitgestuurd op dinsdagmorgen. Het verslag over de kwijtingszitting dinsdagmorgen is uitgestuurd om 21.12 uur 's avonds. Het verslag over Zimbabwe, dinsdagnamiddag, is uitgestuurd om 22.55 uur 's avonds. Het verslag over de Europese Centrale Bank woensdagmorgen is uitgestuurd om 20.00 uur van dezelfde dag. Dit maakt dat de schrijvende pers aan dit soort berichtgeving helemaal geen boodschap heeft. Op dat ogenblik zijn de redacties al gesloten en zorgt men eigenlijk voor oud nieuws.

Ik zou u willen verzoeken, Voorzitter, om naar het oude systeem terug te keren en ervoor te zorgen dat de persverslagen, de dagelijkse persberichten niet alleen op tijd verschijnen, maar ook een volledig overzicht geven, gedecentraliseerd per taal. Ik zou u willen vragen het Bureau te verzoeken daar ernstig over na te denken en terug te komen op een eerder genomen beslissing.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?