Parlementaire tussenkomsten

AA
Top EU/Rusland van 28 mei 2002 (2)

- Voorzitter, Elisabeth Schroedter, onze collega van de groene fractie zal het straks hebben over Kaliningrad. Ik wil namens de fractie heel uitdrukkelijk ook hier onze collega Magdalena Hoff danken voor haar grote inzet, haar volle engagement voor Oost-Europa. Ik vind dat ze verdient dat dat hier gezegd wordt.

Collega's, wij hebben met zijn allen goed geluisterd naar het betoog van de heer de Miguel. Vijftien minuten en langer heeft hij gepraat over Rusland en het woord Tsjetsjenië is niet gevallen. Hoe is dat mogelijk mijnheer de Miguel? Ik begrijp het niet. Er is nochtans de jongste tijd heel veel overleg geweest met de Russische autoriteiten. Er is lang gepraat, en wat is de uitkomst? Business as usual. We hebben over economie gepraat. Ik heb het nog van mijn eigen eerste minister gehoord toen hij de heer Kasjanov ontmoette. Nochtans, beste collega's, hebben we nu toch geleerd uit de conflicten in Kosova, in Bosnië-Herzegovina, dat conflictpreventie zeer belangrijk is, dat dat het alfa en het omega is van elk vredesbeleid. Wij geven enorm veel financiële steun aan Rusland: 65 miljoen euro via Echo voor humanitaire dienstverlening, 2,5 miljard de jongste 10 jaar via Tacis. Welnu, zouden wij dat geld nu eindelijk eens mogen gebruiken om aan conflictpreventie te doen? Mijnheer de Miguel, spreek in Moskou niet alleen over economie en over vrije handel, maar ook over Tsjetsjenië, ook over de naleving van de mensenrechten, ook over de vervolging van milieuactivisten. Alstublieft doet u dat, u zult er de Europese Unie geloofwaardiger mee maken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?