Parlementaire tussenkomsten

AA
Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens - stemverklaring

Uiteindelijk heb ik het verslag van collega Fleckenstein gesteund. Het bereikte compromis is niet ideaal en het had op een aantal punten veel verder mogen gaan in het aanpassen van het Commissievoorstel, maar het is wel het best mogelijke compromis. Zelf woon ik in Antwerpen. Ook de Antwerpse havengemeenschap is niet onverdeeld gelukkig met het compromis, maar ze kunnen ermee leven.

Ik steunde de groene amendementen, onder meer inzake het stakingsrecht en het voorstel om ook externe kosten mee op te nemen. De uitoefening van het legitieme recht om collectieve onderhandelingen of collectief actie te voeren, met inbegrip van het stakingsrecht, mogen nooit beschouwd worden als een verstoring van havendiensten waarvoor noodmaatregelen kunnen worden getroffen.

De Commissie moet dringend een geïntegreerd havenbeleid voorbereiden. 2019 is wat ons betreft daarvoor de ultieme datum.

Ik steunde verder het voorstel van de rapporteur om nu de onderhandelingen met de ministers van Transport op te starten, in de hoop zo tot een goed compromis te komen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?