Parlementaire tussenkomsten

AA
Talenregeling octrooibureau

Mevrouw de Raadsvoorzitter u bent, zoals we dat van u gewoon zijn, extreem beleefd ten opzichte van het Europees Parlement. U bent zeer hoffelijk door te verwijzen naar artikel 308. We weten allemaal dat het in artikel 308 gaat om een besluit van de Raad met eenparigheid van stemmen na een advies van het Parlement. Daarom wacht u dus om duidelijk stelling te nemen. Ik begrijp dat, maar niettemin moeten we toch allemaal goed beseffen dat het blijkbaar zo is dat slechts een beperkt aantal lidstaten en ik noem Portugal, ik noem Spanje, ik noem Griekenland, ik noem Finland, ik noem Italië, zich echt verzetten tegen een exclusief gebruik van het Frans, Engels en het Duits. Al de andere lidstaten, en jammer genoeg ook mijn land blijkbaar, zijn het ermee eens dat die talenregeling zeer beperkt wordt toegepast. Nu zou ik u, mevrouw de Raadsvoorzitter, dan toch willen vragen of het niet beter zou zijn om te garanderen dat de doorslaggevende elementen van zo'n octrooi, de conclusies die nauwelijks twee à drie bladzijden beslaan, tenminste in alle talen ter beschikking gesteld worden. Dat zou de rechtszekerheid van de burgers en van de zakenlui in de Europese Unie aanzienlijk vergroten. Dan hoef je niet twintig, dertig bladzijden te vertalen maar alleen de conclusies. Ik denk dat we Europa zo wat dichter bij de burger zouden brengen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?