Parlementaire tussenkomsten

AA
Subsidiariteit (Vragenuur)

Staes (Verts/ALE). - Ik hoor dat natuurlijk allemaal graag zeggen, mijnheer de commissaris. Ik dank u uiteraard voor uw antwoord en de verduidelijking die u brengt en het onderscheid tussen enerzijds nationale maatregelen en anderzijds communautaire maatregelen. Alleen stel ik in de praktijk vast dat al was het alleen in mijn land, maar ik veronderstel dat het ook in andere landen het geval is, er op dit ogenblik heel wat heibel is. Onze eigen regionale minister van Landbouw in Vlaanderen, mevrouw Dua, spreekt over vleesheffingen. Anderen spreken over een verhoging van de BTW, nog anderen willen de rekening doorschuiven naar Europa.

Ik stel alleen maar vast dat er bij ons heel wat chaos is, dat er heel wat onzekerheid heerst. Ondanks het feit dat zulke maatregelen blijkbaar genotificeerd zullen moeten worden aan de Commissie nu er bij de landbouwers, maar ook bij de vleesverwerkende industrie en zeker bij de slager om de hoek die uiteindelijk de eerste stoot moet opvangen, heel wat ongerustheid is. Zou het inderdaad niet beter zijn om op het moment dat alle tests uitgevoerd moeten worden de vergoeding daarvan of de manier waarop de kosten worden opgevangen op voorhand in plaats van achteraf, te harmoniseren, zodat er geen concurrentievervalsing kan zijn. Ik vind uw antwoord ter zake enigszins teleurstellend.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?