Parlementaire tussenkomsten

AA
Steun voor een kaderovereenkomst in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Mevrouw Pack heeft er denk ik terecht op gewezen dat er nog heel wat problemen voor ons liggen. Maar al bij al kan het vredeproces in Macedonië toch beschouwd worden als een half wonder. En ik sluit me graag aan bij de woorden van de heer Haarder als hij de Macedonische regering feliciteert en wijst op de moed die deze regering heeft gehad. Er is inderdaad, collega's, toch een gordiaanse knoop doorgehakt.

De minderheidsrechten van de Albanezen zijn gewaarborgd, de operatie "Essential Harvest" is toch wel een succes, de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Macedonië blijft gewaarborgd. Het multi-etnische karakter van de samenleving krijgt inderdaad een nieuwe kans en de dialoog van de partijen staat centraal. En we moeten met zijn allen blijvend aandacht hebben voor deze regio, voor de hele Balkan. De crisis met Afghanistan, de terreurbestrijding mag onze aandacht niet weghalen van dit deel van de wereld.

We moeten investeren in de stabiliteit van de Balkan. We moeten investeren in de stabiliteit van Macedonië. We moeten zorgen voor voldoende bijstand bij de uitvoering van de stabiliserings- en associatieovereenkomst. We moeten zorgen voor een goede begeleiding van de vluchtelingen die terugkeren. We moeten zorgen voor de heropbouw van het land. En ik wens hier ook de woorden van mevrouw Pack te onderstrepen. De eigen politieke geschiedenis van mijn land heeft getoond dat alleen vergeving, alleen verzoening ervoor kan zorgen dat er echte vrede komt in een land. En dus is amnestie voor de opstandelingen inderdaad belangrijk. Het gaat niet over de opstandelingen die eventueel voor het gerechtshof in Den Haag gedaagd kunnen worden. Het gaat over de anderen en voor die opstandelingen moet er een regeling komen. Ik hoop dat onze collega's die morgen naar Skopje vertrekken bij hun collega's daar voldoende aandacht voor dit probleem zullen kunnen wekken. Ik steun ook ten volle de uitbreiding van het mandaat van het Europees Bureau voor wederopbouw in de regio. Macedonië moet onder die regeling gebracht worden en ik hoop dan ook dat wij als Europese parlementsleden voldoende aandacht zullen besteden aan de werking van het Europees Bureau voor wederopbouw, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het geld van de Europese belastingbetaler op een goede manier, tijdig en efficiënt in die regio besteed kan worden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?