Parlementaire tussenkomsten

AA
Spaanse regio's (Vragenuur)

Staes (Verts/ALE). - Voorzitter, collega's, mevrouw de Raadsvoorzitter, u begrijpt natuurlijk dat de vraagstellers deze vraagronde op een zeer strategisch moment hebben geplaatst enkele uren, enkele dagen voor de Raad van Laken. Wij zijn er eigenlijk op uit dat u een tipje van de sluier zou oplichten. Premier Verhofstadt heeft een rondrit gemaakt langs de hoofdsteden en gisteren een bezoek gebracht aan Madrid. Madrid is een moeilijke klant in dit dossier, in het regionaal dossier. De Spaanse regering heeft van de strijd tegen het terrorisme zowat haar eerste prioriteit gemaakt. Vaak wordt in Spanje het opkomen voor de rechten, de echte rechten van naties en regio's als terrorisme of als onderdeel van terrorisme gezien en dat kan natuurlijk niet, dat is geen Europese opstelling die wij kunnen aanvaarden. Ik zou u heel concreet willen vragen of de moeilijkheden die de Spanjaarden heel vaak maken ten aanzien van de vertegenwoordiging in het Comité van de regio's, ondertussen zijn opgeruimd, en in de tweede plaats of zij zich inderdaad niet zullen verzetten tegen de vermelding van het begrip constitutionele regio in de verklaring van Laken. Ik zou u erg dankbaar zijn als u daar zou kunnen op ingaan.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?