Parlementaire tussenkomsten

AA
Servië en het gemeenschappelijk buitenlands veiligheidsbeleid

Het Parlement van de Federale Republiek Joegoslavië keurde recent een amnestiewet goed voor dienstweigeraars van het Volksleger en voor gevangenen veroordeeld wegens criminele daden tegen het leger of wegens “staatsvijandige activiteit”. Deze amnestiewet blijkt luidens verklaringen van de Joegoslavische minister van Justitie, Moncílo Grubac, op 9 januari jl. niet van toepassing op veroordeelden wegens terrorisme. Dit betekent dat zowat 700 Albanese Kosovaarse gevangenen geen amnestie kunnen krijgen. Zij werden immers veroordeeld wegens “terrorisme”.

Hoe reageert de Commissie op de weigering van Joegoslavië om de Albanese gevangen vrij te laten? Welke maatregelen zal de Commissie nemen om de officiële belofte van Joegoslavië (zie verklaringen van de minister van Buitenlandse Zaken Goran Svilanovic in Washington en beloften van president Kostuníca ten aanzien van de EU) te doen naleven en alle Albanese politieke gevangenen vrij te laten?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?