Parlementaire tussenkomsten

AA
Rundvlees en rundvleesproducten

- Voorzitter, collega's, mijn fractie van groenen en regionalisten zijn in grote mate tevreden met het gemeenschappelijk standpunt van de Raad. Het is volgens ons een grote stap vooruit. Het is een feitelijke overwinning van dit Parlement.

Collega's, toch wil ik nog even wijzen op het onderscheid tussen enerzijds traceerbaarheid en anderzijds consumentenvertrouwen. Traceerbaarheid is volgens mij een technisch gegeven dat je via zelfs voor de consument onleesbare, onmogelijk te interpreteren cijfers of streepjescodes kan inbrengen en kan waarmaken. Kernpunt is dat de traceerbaarheid doeltreffend en efficiënt is, dit niet alleen ter bescherming van de consument, maar ook ter bescherming van de hele vleesketen zelf. Traceerbaarheid zorgt er immers voor dat wanneer er ergens een crisis of een schandaal uitbreekt het probleem onmiddellijk omschreven kan worden. Zo kan worden voorkomen dat de hele vleesindustrie de vernietiging wordt ingedreven, en dat omwille van één of andere criminele handeling of één of andere onzorgvuldigheid.

Consumentenvertrouwen gaat echter verder dan traceerbaarheid. Het vertrouwen in een product kan volgens mij worden aangewakkerd door de consument betrouwbare, maar vooral verstaanbare informatie aan te reiken over de kwaliteit van het product dat hij wil kopen. Mij lijkt het dat de vermelding van de categorie van een dier, voor zover dat gebeurt op een verstaanbare manier, het vertrouwen van de consument wel degelijk kan aanscherpen. Ik betreur dan ook dat een grote meerderheid van de Milieucommissie dit element heeft verworpen en uiteindelijk de categorie heeft geschrapt.

Mijn fractie ijverde er in eerste lezing voor om ook het ras en de regio van afkomst van het betrokken dier te vermelden. Dat wij het in eerste lezing rond ras en regio niet haalden, is wat mij betreft dan ook een jammerlijke zaak. Ik zou echter de vleesindustrie willen oproepen om in dit dossier niet een defensieve houding aan te nemen, maar een pro-actieve. Ik geloof dat hen dit veel zal bijbrengen en dat het ook hun omzetcijfers zal kunnen doen vergroten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?