Parlementaire tussenkomsten

AA
Preventie, beheersing en bestrijding van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

Staes (Verts/ALE). - Voorzitter, collega's, mevrouw de rapporteur, een Vlaams gezegde luidt: het is beter voorkomen dan te genezen. Ik neem aan dat deze wijsheid geldt in elk van onze lidstaten en regio's. Ik wil uitdrukkelijk collega Roth-Behrendt feliciteren met haar verslag. Mijn fractie diende geen amendementen in. Wij gaan volledig met u mee. Wij steunen u ten volle en wij zijn geenszins wantrouwig.

Het voorstel vloeit immers voort uit een toezegging die eerder werd gedaan ten aanzien van de follow-up commissie, dus dit is een goede zaak. Ik wil ingaan op de volgende thema's.

Ten eerste, de regionalisering en de regionale differentiatie is zinvol voor een doelgerichte bestrijding van TSE. Vraag dat maar aan mijn Schotse en mijn Welshe collega's.

Ten tweede, er bestaan tests voor een snelle diagnose en om TSE's bij runderen te ontdekken. Terecht willen wij als milieucommissie de mogelijkheid bieden om deze methodes te gebruiken om te komen tot een betere bewaking. Nu weten we allemaal dat die tests wetenschappelijk nog niet helemaal op punt staan en dat we bij een toepassing van die tests niet precies weten of in elk stadium van de ziekte er inderdaad een besmetting is. Ik geloof in ieder geval dat deze tests de goede kant uitgaan. Ik denk ook dat we het wetenschappelijk onderzoek ter zake moeten steunen.

Ten derde, de eis om op bedrijven waar de ziekte is uitgebroken de hele kudde te vernietigen of te verwijderen is, denk ik, een goede eis.

Ten vierde, er is inderdaad nood aan aanvullende wetgeving voor producten zoals cosmetica, geneesmiddelen, medicinale producten die nu uitgesloten zijn.

Tenslotte wil ik nog wijzen op de reeks amendementen die er inderdaad voor zorgen dat een aantal punten uit de bijlage worden genomen en in het corpus worden gestopt. Ik denk dat dat van belang is om te komen tot meer democratie, weg van de comitologie, meer controle van het Parlement. Ik denk dat dat heel essentiële amendementen zijn.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?