Parlementaire tussenkomsten

AA
Politieke en humanitaire situatie in Afghanistan

Voorzitter, commissaris, collega's, als voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Centraal-Azië wil ik in dit debat toch uitdrukkelijk de aandacht vragen voor wat er gebeurt in landen als Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kazachstan en Kirgizië. Deze landen zijn en zullen als eerste worden getroffen door het vluchtelingenprobleem als gevolg van wat nu in Afghanistan en dat deel van de wereld gebeurt. Er is dus absoluut behoefte aan Europees overleg over het ter beschikking stellen van noodhulp. Collega Morillon heeft daar zeer terecht op gewezen. Collega's, Centraal-Azië is een broze regio. Is een zeer fragiele regio. Het is een broze regio in economisch opzicht. Het is een broze regio qua respect voor de mensenrechten. Het is een broze regio qua opbouw van de civiele maatschappij en de democratische instellingen. Het is een regio die al jarenlang onze hulp vraagt in de strijd tegen het fundamentalisme en tegen de drugshandel. Daarom, collega's moeten wij ervoor zorgen dat wij voldoende hulp aan deze regio bieden. En wat doen we? In de begroting 2002 schroeven we de begrotingsmiddelen voor deze regio terug. Ik roep dus de collega's van de Begrotingscommissie en de hele plenaire vergadering op om die begroting weer recht te zetten en aan Centraal-Azië te geven waar het recht op heeft.

Ik vraag jullie daar zeer uitdrukkelijk om.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?