Parlementaire tussenkomsten

AA
Onderzoek naar onregelmatigheden bij Europol

De Raad deelde op dinsdag 12 juni mee dat de werking van Europol wordt doorgelicht. Eén van de kernvragen heeft betrekking op de herkomst van de informatietechnologie die aan de basis ligt van de Europol-systemen Eurint en Europolis. Europol zou mogelijk gebruikmaken van gestolen informatietechnologie.

Kan de Raad bevestigen dat de gepatenteerde Polygon-technologie van het bedrijf Polygeneses uit München aan de basis ligt van de Europol-informatiesystemen Eurint en Europolis of erin geïntegreerd is? Zo ja, sinds wanneer maakt Europol gebruik van deze technologie en op welke wijze heeft Europol deze technologie en/of het gebruiksrecht van deze technologie verworven?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?