Parlementaire tussenkomsten

AA
Mensenrechten

Voorzitter, collega's, commissaris, als voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement met de Centraal-Aziatische landen, dus ook met Turkmenistan, ontvang ik wekelijks melding over de voortdurende schending van de mensenrechten in Turkmenistan. Het is een van de redenen waarom onze delegatie enkele maanden geleden besloot half juni niet naar Turkmenistan af te reizen om er de parlementaire samenwerkingscommissie op te zetten.

Ik onderschrijf volledig de eis de interim-overeenkomst niet in werking te laten treden zolang de mensenrechtensituatie in Turkmenistan niet verbetert. Commissaris Liikanen, ik vraag u uitdrukkelijk de inhoud van deze resolutie en zeker de paragraaf die betrekking heeft op het TACIS-programma over te brengen aan uw collega's en zeker aan uw collega Patten. Ik dring erop aan dat de Commissie alle voorhanden zijnde middelen inzet ter versterking van het maatschappelijk middenveld, ter versterking van een echt meerpartijensysteem en voor vrije en onafhankelijk media.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?