Parlementaire tussenkomsten

AA
Mensenrechten

Voorzitter, mijnheer de commissaris, beste collega's, ik sluit mij volledig aan bij de woorden van de heer Swoboda. Ik ben voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Oezbekistan. Laat mij vandaag toch een persoonlijke getuigenis afleggen.

In juni vorige zomer zijn wij met een delegatie van het Europees Parlement een hele week in Oezbekistan rondgetrokken. Wij hebben de streek van Karakalpakstan bezocht, de streek waar men kampt met de grote problemen van het Aralmeer. Collega's, de toestand is daar dramatisch.

Mijnheer de commissaris, mag ik uw aandacht vragen. Wij hebben daar de mensen ontmoet. Wij hebben de hulpverleners ontmoet. Zij hebben onze delegatie veel dank betuigd, ons toegesproken, ons boodschappen gegeven, maar zij hebben ons ook gezegd: wij hebben hier al zo veel delegaties zien komen. Wanneer gaat er nu eindelijk iets gedaan worden aan het waterprobleem in onze streek? Wanneer zal de Europese Gemeenschap, wanneer zal de hele internationale gemeenschap ons helpen om samen met de andere landen in deze regio daadwerkelijk iets te doen.

De toestand is daar dramatisch, ook op volksgezondheidsgebied. Ik heb samen met collega Wiebenga het plaatselijk ziekenhuis in Nukus bezocht waar de TBC-zieken worden verzorgd. De toestand is er mensonwaardig. In de kelderverdieping is de riolering gebroken. Die is helemaal volgelopen met de uitwerpselen van de mensen. De muggen vliegen er rond. De stank is er ondraaglijk. De patiënten moeten de vliegen en de muggen van hun lichaam weren met als gevolg dat patiënten die er normaal drie maanden moeten verblijven, verdwijnen. Zij gaan terug naar huis. Zij besmetten hun familieleden. Zij besmetten andere mensen in hun nabijheid.

Ik geloof dat wij als internationale gemeenschap onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik hoop dan ook dat de commissaris ons straks enige concrete maatregelen zal kunnen toezeggen. Voor de rest steun ik volledig de tekst van de resolutie die voorligt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?