Parlementaire tussenkomsten

AA
Langdurige beslechtingsprocedures in geval van verkeersongevallen in derde landen

In antwoord op vraag E-2656/99 9 deelt de Raad mee dat “de instellingen van de EU het probleem van langdurige beslechtingsprocedures in geval van verkeersongevallen in derde landen (hebben) erkend en bereid (waren) om het probleem aan te pakken met het voorstel voor de vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering”. De vierde richtlijn biedt echter geen oplossing voor de nog lopende beslechtingsprocedures.

Welke initiatieven zal de Raad nemen om een “snelle, billijke en redelijke oplossing” uit te werken voor de slachtoffers van de nog lopende langdurige beslechtingsprocedures in geval van verkeersongevallen in derde landen, in casu Zwitserland?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?