Parlementaire tussenkomsten

AA
Kwijtingen 1998, begrotingscontrole

Mijnheer de Voorzitter, geachte commissarissen, beste collega's, niet rechttrekken wat krom is. Dat is de houding die we moeten aannemen bij de moeilijke oefening die de jaarlijkse kwijting nu eenmaal is. Kwijting verlenen is een ernstige zaak. Mevrouw Theato heeft dat terecht gezegd. Kwijting verlenen is al met al het verlenen van een attest van goed bestuur. Ik wil alle rapporteurs, maar ook de collega's in de Commissie begrotingscontrole, danken voor het serieuze werk dat werd verricht. Het verslag-Stauner, de toelichting inbegrepen - die ik overigens ten volle ondersteun - is zeer kritisch ten aanzien van de Europese Commissie. De vier grootste fracties bereikten een compromis waarbij uitstel van kwijting wordt aanbevolen en waarbij de Europese Commissie een boodschappenlijstje meekrijgt met 17 concrete vragen. Ik steun deze aanpak en ik vraag u het verslag van mevrouw Stauner dan ook onverkort aan te nemen.

In tweede instantie wil ik ingaan op het verslag-Kuhne. Niet rechttrekken wat krom is! Dat is mijn leidmotief. Ik wens hier uitdrukkelijk te verklaren dat het verslag-Kuhne dat niet doet. De heer Kuhne heeft een uitstekend werkstuk afgeleverd. Zijn verslag is een striemende aanklacht tegen wat er binnen onze instellingen foutloopt. Mevrouw Morgan heeft ons daarjuist gezegd dat wij geen spoken moeten najagen. Mevrouw Morgan, dat doen we toch niet? Wat we aanklagen staat zwart op wit in het moedige verslag van onze financieel controleur O'Hannrachain. De aanklachten zijn overweldigend. Een gebrekkige inventaris, veel diefstallen. Ik was er zelf in een vorig leven slachtoffer van toen mijn computer en mijn printer gestolen werden.

Ten tweede, een veel te groot aantal beperkte en onderhandse gunningen. Die onderhandse gunningen zouden de uitzondering moeten zijn en wat zien we? In 1998 in 50% van de gevallen wordt onderhands gegund. Dat is niet langer een uitzondering.

Ten derde, het gebouwenbeleid. Een salamibeleid. Een beleid waarbij stapje voor stapje beslissingen worden genomen. Een politiek van voldongen feiten. Beste collega's, we hebben behoefte aan een gebouwenbeleid voor de lange termijn, zodat het beleid niet alleen correct wordt gevoerd, maar ook nutteloze uitgaven worden voorkomen. Zoals bijvoorbeeld de bouw van een onderaardse tunnel hier in Straatsburg tussen de drukkerij in het IPE-I-gebouw en dit gebouw. Een onderaardse tunnel die de drukkerij met onze distributie in verbinding moet brengen. Kostprijs 27,4 miljoen Franse frank, waanzinnig is dat! De heer Kuhne is in de pers en ook vandaag hier uitgevallen naar de houding van mijn Fractie van groenen en regionalisten. Hij verwijt ons een partijpolitiek spel te spelen. Neen, mijnheer Kuhne, we spelen hier geen partijpolitiek spel. We nemen wel een consequente houding aan. Is het immers een politiek spelletje te vragen dat we onze eigen diensten op dezelfde wijze aanpakken als de Commissie? Vandaar ons amendement, dat uitstel van kwijting aanbeveelt voor de Parlementsbegroting en de secretaris-generaal een boodschappenlijstje meegeeft dat beantwoord moet worden tegen 15 mei. Ik stel met plezier vast, beste collega's, dat de heer Deprez zojuist dezelfde houding aannam. Ik stel met plezier vast dat de EVP in de persoon van mijnheer Elles een gelijkaardig amendement heeft ingediend. Ik hoop dus op wat meer steun voor ons amendement. Het werd in de Commissie begrotingscontrole nog massaal weggestemd. Ik reken nu op een meerderheid in de plenaire vergadering.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?