Parlementaire tussenkomsten

AA
Kwijting ( 2 - voortzetting)

- Voorzitter, commissaris, collega's, ik wil mij concentreren op het uitstekende verslag van Freddy Blak. De Commissie begrotingscontrole heeft vier maanden hard gewerkt en in hoog tempo vergaderd. Wij zijn geneigd de Commissie kwijting te verlenen voor de begroting 1999. Betekent dit, collega's, dat het allemaal rozengeur en manenschijn is? Betekent dit dat er niets fout loopt? Neen. Het is immers zo dat de Rekenkamer voor de zesde opeenvolgende maal weigert te garanderen dat de betalingen, over het algemeen genomen, wettig en regelmatig waren. Mevrouw de commissaris, we zijn daar uitermate ontevreden over. We vragen u dan ook ervoor te zorgen dat u uiterlijk in 2003 van de Rekenkamer een positieve betrouwbaarheidsverklaring krijgt.

Dit alles, beste collega's, mag ons niet doen vergeten dat meer dan 80% van alle uitgaven door de lidstaten worden gedaan. Ik klaag hier nogmaals de afwezigheid van de Raad aan en de lichtzinnigheid waarop de Raad Economische en Financiële Zaken met de kwijting omgaat. Dit is knoeiwerk. Dit is niet serieus. De lidstaten zijn zich nog altijd onvoldoende bewust van de fraudeproblematiek. Ik sluit me dan ook aan bij de oproep aan het Ierse, Luxemburgse en Belgische parlement om onverwijld de in 1995 afgesloten anti-fraude-overeenkomst te ratificeren. Zelf start ik vandaag een actie bij mijn nationale collega's om deze overeenkomst in België nog vóór juli dit jaar geratificeerd te krijgen. Dat is wat mij betreft absoluut noodzakelijk wil het Belgische voorzitterschap inzake het anti-fraudebeleid enige geloofwaardigheid opbouwen. Het verslag-Blak bevat voor de Commissie heel wat positieve vermeldingen. Als permanent rapporteur voor het voormalige Joegoslavië kan ik getuigen van de voortreffelijke werking van onze delegatie in Sarajevo. Maar we moeten ons ook concentreren op enkele minder mooie dossiers: de vlaszaak, waarvan we de laatste ontwikkelingen inderdaad nog niet helemaal kennen, de maffiazaak met versneden boter, en inderdaad de zaak-Fléchard.

Mevrouw de commissaris, terecht heeft u gezegd dat we aan deze problematiek heel veel aandacht hebben besteed. Er hangt inderdaad een geurtje aan deze zaak en ik heb zeer goed naar uw verklaring geluisterd en naar de toezeggingen die u terzake deed. Met een klaar en duidelijk neen hebt u ons gezegd dat zich zoiets in de toekomst niet meer zal voordoen. U beloofde een solide basis voor de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel. U zei ook toe op een andere manier om te gaan met de invordering van schulden. Wat mijn fractie betreft, voldoet u daarmee aan de voorwaarden die in paragraaf 8, i. d), van de resolutie-Blak vermeld staan, en ik kan u namens mijn fractie toezeggen dat wij u kwijting zullen verlenen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?