Parlementaire tussenkomsten

AA
Kwijting 1998

-Voorzitter, collega's, ik denk dat de kwijting 1998 een boeiende oefening was, zowel wat betreft de begroting van het Parlement, als wat betreft de begroting van de Commissie.

In april hebben wij de macht getoond van de plenaire vergadering. Tegen het advies van de Commissie begrotingscontrole in hebben wij de kwijting geweigerd van het Europees Parlement, en wij hebben ten aanzien van de secretaris-generaal van dit Parlement vijf concrete verzoeken geformuleerd. Daarmee hebben wij aangetoond dat wij even streng kunnen zijn voor onze eigen instelling als voor andere instellingen, in concreto de Commissie.

Ik wens hier secretaris-generaal Priestley en zijn medewerkers heel persoonlijk en concreet te bedanken voor de vlotte en de zeer doortastende wijze waarop hij op dit verzoek is ingegaan en ons alsnog de nodige informatie heeft verstrekt.

Ik denk dat de kwijting voor het jaar 1998 een boeiende oefening was, een nuttige oefening ook. En dat wij nu met gerust gemoed en rekening houdend met de opmerkingen die in de resoluties Stauner, Kuhne en Rühle staan die kwijting kunnen verlenen. Maar er rest mij toch enige bezorgdheid, want er hangt een zwaard van Damocles boven ons hoofd. En dat zwaard van Damocles is de kaderovereenkomst tussen de Europese Commissie en het Parlement, die morgen ter stemming voorligt. Ik nodig alle collega's, ook de collega's die nu dit debat volgen in hun kamer, uitdrukkelijk uit om die kaderovereenkomst er eens op na te lezen en te kijken op welke manier de vleugels van het Parlement geknipt worden bij het verlenen van de kwijting. Lees dan alstublieft paragraaf 17. Paragraaf 17 gaat in tegen het Verdrag van de Europese Unie, tegen het artikel 276. Lees alstublieft annex 3. Annex 3 knipt de vleugels van individuele parlementsleden, knipt de vleugels van rapporteurs. Ga in tegen het establishment van dit Parlement, ga in tegen het establishment ook binnen uw eigen fracties en keur alstublieft deze kaderovereenkomst morgen niet goed.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?