Parlementaire tussenkomsten

AA
Indiening van het jaarverslag van de Rekenkamer – 1999

Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Rekenkamer, geachte commissaris, beste collega's. Ik dank u, mijnheer de voorzitter van de Rekenkamer, voor dit uitstekend jaarverslag. Ik dank u ook voor de gevolgde procedure. Wij hebben meer dan een week op voorhand de zaken kunnen inkijken. Wij hebben ons goed kunnen voorbereiden. Ik denk dat het in principe een goede procedure is.

Alleen moet ik u eerlijk zeggen dat ik vrij ontgoocheld ben over de vergadering van gisteren in de Commissie begrotingscontrole. Die was te kort. U hebt eigenlijk ook niet geantwoord op een aantal precieze en toch wel cruciale vragen die de collega's u gesteld hebben. Ik vind het jammer. Een aantal vragen zijn vandaag al in het debat teruggekomen en vandaag lees ik in de Süddeutsche Zeitung dat collega's van u wel gedetailleerde verklaringen afleggen. Zij hebben het over fraude, onregelmatigheden, fouten die tot acht miljard Duitse mark bedragen. Ik lees ook dat het foute percentage wel meer dan 5% bedraagt. Waarom hameren wij op dat cijfer? De heer Mulder heeft het gedaan en ook de rapporteur. Wij willen dat weten omdat het van belang is in onze afweging. Wij hebben eerder politieke uitspraken daarover gedaan. Ik zou u dus willen verzoeken om daar nogmaals op te antwoorden.

Wij stellen vast dat er inderdaad bij de Commissie heel wat fout loopt, dat er nog altijd geen cultuur is waarmee het geld van de Europese belastingbetaler op een goede manier wordt beheerd. Dat is jammer. Wij weten natuurlijk allemaal dat de Commissie aan veranderingen werkt. De voorzitter van de Rekenkamer heeft daar ook op gewezen en in die zin wordt natuurlijk het verslag van volgend jaar het verslag van de waarheid.

Er is ook inderdaad nood aan actie in de regionale en de nationale parlementen, want het is juist in de lidstaten dat er heel wat fouten gebeuren. Daarom zou ik de collega's in de nationale parlementen willen oproepen om die twee conventies die nog niet overal zijn geratificeerd, te ratificeren. Ik roep ook de ministers, staatshoofden en regeringsleiders op om het voorstel tot instelling van een Europees openbaar ministerie in Nice goed te keuren.

Tenslotte nog, mijnheer de voorzitter van de Rekenkamer, een laatste verzoek. Maak uw verslag wat leesbaarder. Noem man en paard. Noem de lidstaten die het goed doen. Noem ook degenen die het slecht doen op sommige terreinen. Het zal de leesbaarheid verhogen. Het zal de aandacht voor uw verslag verhogen en het zal een aansporing zijn om het de volgende keer beter te doen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?