Parlementaire tussenkomsten

AA
Hulp voor wederopbouw (1)

Voorzitter, geachte collega's, mijnheer de commissaris, voor jullie staat hier een gelukkig man, een gelukkig man als rapporteur voor advies omdat het overgrote deel van de amendementen van de Commissie begrotingscontrole door de commissie ten principale zijn overgenomen. Daar kunnen wij dus alleen maar blij om zijn. Ons werk heeft enig resultaat opgeleverd.

Maar ik ben ook een gelukkig man omdat ik meen dat het Parlement door volgehouden druk erin geslaagd is een toestand die oorspronkelijk niet zo goed was ten goede te keren. Rapporteur Lagendijk heeft er terecht op gewezen dat bij het oorspronkelijke voorstel van de Commissie eigenlijk geen lering is getrokken uit het verleden, geen lering uit de opmerkingen die de Rekenkamer reeds gemaakt had, geen lering uit de ervaringen van het Europees Bureau voor wederopbouw, geen lering uit de opmerkingen die wij vorig jaar al konden lezen in het verslag van mevrouw Pack, geen lering uit de resultaten van de ad hoc-delegatie die wij naar Kosova hadden gestuurd en die onder leiding van Doris Pack en Terry Wynn heel belangrijke aanbevelingen heeft geformuleerd.

Toen ik mijn verslag in juli neerschreef, had ik meteen door dat dit oorspronkelijke voorstel niet goed was. Ik heb toen de Commissie gevraagd het voorstel terug te trekken. Ik ben blij dat zij dit heeft gedaan en met een nieuw voorstel is gekomen.

Sinds 4 oktober ligt voor ons een nieuw voorstel, een voorstel waarop wij nu werken. Ik denk dat wij daar, dankzij de druk van dit Parlement blij om mogen zijn.

Waar gaat het om? Wij moeten erop toezien dat met de voor ons liggende verordeningen wordt gezorgd dat de door de Europese Unie aangereikte hulp in de westelijke Balkan op een snelle, flexibele en onbureaucratische manier ter plaatse gebracht wordt in samenwerking met de bevolking en de autoriteiten ter plaatse. Dat is niet genoeg gebeurd in de voorbije jaren. Wij hebben daarvoor een flexibel middel nodig, een lichte structuur, een niet bureaucratische structuur. Het is jammer dat de Raadsvoorzitter hier niet aanwezig is. Het is vooral de Raad, het zijn vooral de lidstaten die zich de voorbije jaren als het ware als zandkorrels hebben gedragen in een groot raderwerk. Zij hebben onmogelijk gemaakt wat mogelijk had kunnen zijn.

Ik ben dus blij met het voor ons liggende voorstel. Namens de Commissie begrotingscontrole kan ik u zeggen dat wij alle amendementen steunen. Wij zijn natuurlijk ook heel blij dat het amendement inzake OLAF is overgenomen. Het is inderdaad zo dat ook de anti-fraude-eenheid ten volle haar werk in de westelijke Balkan moet kunnen doen.

Tenslotte nog een kleine opmerking meer uit persoonlijke naam dan uit naam van de Commissie begrotingscontrole. Ik ben op dit ogenblik bezig met een verslag over de besteding van de financiële middelen in Bosnië-Herzegovina. Een opvolgingsverslag van een speciaal verslag van de Rekenkamer. Collega's, in de CARDS-verordening zullen wij erop moeten toezien dat er voldoende geld voor Bosnië-Herzegovina wordt uitgetrokken. De opdracht is daar niet af. Er is daar nog een lange weg te gaan. Het is een broze en onstabiele staat. Laten wij dat vooral goed in het oog houden in de toekomst.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?