Parlementaire tussenkomsten

AA
Herkomst informatietechnologie zoals gebruikt in het kader van SENSUS en AVENTINUS

Op woensdag 13 juni heeft de Commissie beslist een onderzoek in te stellen naar het Europolschandaal. Dit onderzoek mag zich niet beperken tot "het management van SENSUS". Alle aanbestedingen en contracten van AVENTINUS en SENSUS moeten worden doorgelicht door OLAF. Zo'n onafhankelijk onderzoek is de enige waarborg om klaarheid te scheppen in het duistere Europoldossier. Eén van de belangrijkste openstaande vragen blijft de herkomst van de basistechnologie zoals gebruikt in het kader van SENSUS en AVENTINUS én de Europolis- en Eurintsystemen van Europol.

Zal de Commissie OLAF inschakelen om alle aanbestedingen en contracten van AVENTINUS en SENSUS door te lichten? Kan de Commissie bevestigen dat de gepatenteerde Polygon-technologie van het bedrijf Polygeneses uit München wordt gebruikt in het kader van SENSUS en AVENTINUS én de Europolis- en Eurintsystemen van Europol? Zo ja, op welke wijze werd deze technologie en/of het gebruiksrecht van deze technologie verworven?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?