Parlementaire tussenkomsten

AA
Groenboek over de strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en instelling van de functie van Europees openbaar aanklager

Voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's, ik wil allereerst afstand nemen van de opmerkingen van de heer Chris Heaton-Harris en ik denk dat mevrouw de commissaris op een heel degelijke manier het kader heeft geschetst waarbinnen de amendementen op het verslag-Theato zijn verworpen in dit Parlement. Dit is inderdaad de juiste verklaring.

Ik wil me aansluiten bij de woorden van mevrouw Theato en aandringen op spoed. Mevrouw de commissaris, u kondigt nu een tijdspad aan voor het instellen van de functie van Europese Openbare Aanklager dat inderdaad zeer traag is. U zal een voorstel doen na de raadpleging over het Groenboek in de loop van of eind 2002, begin 2003, een Verdragswijziging in 2004, inwerkingtreding 2006-2007, geef toe: dit is toch allemaal een ver-van-mijn-bed show. Ik zou erop willen wijzen dat het Comité van onafhankelijke deskundigen indertijd in reactie op het ontslag van de Commissie-Santer een aantal suggesties heeft gedaan om sneller te werken en niet in een meerfasenplan te gaan werken. Ik zou u willen vragen of u elementen van die voorstellen van de deskundigen heeft overgenomen in het Groenboek en of u ze in overweging wilt nemen, zodat met de instelling van de functie van Europees Openbare Aanklager nu al van start kan worden gegaan.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?